U najgorem slučaju nije li ovo nepravedan svijet, pun grabljivaca, na četiri ili na dvije noge.