Agresija koja je užasna kad je počini jedan, ne kažnjava se kad je počini mnoštvo.