Velika ambicija je strast velikog karaktera. Onaj tko je njom opsjednut može počiniti veoma dobra ili veoma hrđava djela; sve zavisi o principu koji će ga usmjeravati.