Kad se mnogo hoće, a malo može, onda si svima dužan i kriv, i stalno si u laži.