Mnogi ljudi bi uspjeli u malim stvarima, da ih ne muče velike ambicije.