Rob ima samo jednog gospodara; ambiciozan čovjek ima onoliko gospodara koliko ima ljudi koji mu mogu biti od koristi da poboljša svoju poziciju.