Svi grijehovi imaju korjene u osjećanju manje vrijednosti, drugačije nazvanom ambicija.