Javna je služba kruna karijere i mladim ljudima najvrijednija ambicija. Politika je i dalje najveća i najčasnija pustolovina.