Anarhija je skup antiautoritarnih odnosa među pojedincima i zajednicama.