Sve što sam naučio od Eliel Saarinen-a je kako napraviti troškovni račun.
Frank Lloyd Wright