Moja mama je govorila da su muškarci jedino živi kako bi mogli da se brinu o travnjaku i održavanju vozila.