Život bez avanture je nezadovoljavajući, ali život u kome je dopušteno da avantura uzme svaki oblik će sigurno biti kratak.