Ako čovjek teži za besmrtnošću, ako osjeća volju kako bi trajalo, onda ga ništavilo i smrt privlače isto tako, a to privlačenje tokom godina postaje sve jače.