Nema veće utjehe za prosječnog čovjeka od saznanja da ni genije nije besmrtan.
Johann Wolfgang Goethe