Svodnica mora biti pametna i to vrlo pametna, pa nisu obične priče kako na školama svodništva polože doktorate vile i vještice.