Zar nevjerstvo, to? Valjan to je trud, bludnika izdat, osujetit blud.
William Shakespeare