Budala ima mnogo. Konkurencija je ogromna.
Matija Bećković