Čovjek je nepopravljiv i najčešće laže sam sebi.
Meša Selimović