U svakom septembru ima nečega nalik na tihe rastanke.
Miroslav Antić