Čovjek može postići pravdu za druge, ali za sebe nikada.