Ljubav prema pravdi kod većine je ljudi samo strah da ne bi pretrpjeli nepravdu.