Osveta je ipak najsigurniji način da se postigne pravda.