Tko je samo pravedan, taj je i okrutan. Ko bi živio na zemlji ako bismo svima sudili pravedno.