Život je jedina stvar koja što više raste više opada.
Arapske poslovice