Ako pustiš ribu u posudu sa vodom, nemoj misliti da si joj dao slobodu.