Borba za slobodu čovjeka i nije drugo nego borba oslobađanje od predrasuda.