Odviše želim da drugi poštuju moju slobodu, a da ne bih poštivala slobodu drugih.