Svijet nikada nije imao dobro definiranu riječ sloboda.