Apsolutna sloboda moguća je jedino van razuma, u ludilu. Samo u ludilu sve je moguće.