Veličina tvog uma rađa zavidnike, dok veličina tvog srca rađa prijatelje.
Arapske poslovice