Ja velim njima: Ako vidite roba gdje spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.