Biti sretan znači biti slobodan, ne od boli ili straha, već od brige ili tjeskobe.