Žene pred udarcima sudbine povijaju, a muškarci lome.