Ako ti mogu kupiti kapu, pamet ne mogu.
Arapske poslovice