Bog nije malo kaznio onu kojoj je dao ružno lice, a milostivo srce.