Dijete se igra sa životom dok je malo, a poslije se život igra sa njime kada poraste!
Arapske poslovice