Rana koju ti zada prijatelj nikada ne zacijeli.
Kineska poslovica