Prekinuti prijateljstvo je kao prekinuti konopac. Može se nastaviti, ali čvor ostaje.