Kad pripadam tebi, tad konačno potpuno pripadam i samome sebi.
Michelangelo Buonarroti