Ako neprijatelj od tebe zatraži savjet - daj mu ga, jer ti na taj način može postati prijateljem.
Arapske poslovice