Samo onda istinski volimo kad više nemamo potrebe da to kažemo.