Ako si bogat - jest ćeš kad hoćeš, a ako si siromah - jest ćeš kad možeš.
Arapske poslovice