Neki su Darvina bukvalno shvatili pa od svakog majmuna očekuju da postane čovjek.