Ko može reći da je mrtav onaj čovjek čije nas riječi još ućutkuju i čija osjećanja ostavljaju traga u nama?