Zdravlje je to koje učini da misliš daje dan u kojem si trenutno najbolji u godini!
Arapske poslovice