Nikad čovjek ne može da kaže onoliko mudrosti koliko može da prećuti ludosti.