Nije učen onaj ko čita knjige, nego onaj ko zna šta čita.