Knjigama se događa isto što i djevojkama: upravo se one najbolje, najdostojnije i najdulje zanemaruju.