Ne vjerujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.