Od pamtivjeka bič božji baca na koljena ohole i silne. Razmišljajte o tome i padnite na koljena.